Cunoştinţele de limba sunt competenţa cheie pentru integrarea vocaţională a migranţilor in ţara gazda. A nu putea vorbi limba fara greşeli este adesea considerat a fi incompetent; astfel incat a găsi o muncă adecvată si calificată este o mare provocare pentru cei mai mulţi migranţi. In acest sens, profesorii care predau cursuri pentru cea de-a doua limbă scot in evidenţă faptul că o cunoaştere diferenţiată a termenilor, expresiilor sau a codului de conduită cerute in viaţa profesionala ar contribui la imbunătăţirea oportunităţilor migranţilor de pe piaţa muncii; in acelaşi timp increderea in sine a migranţilor va fi sprijinită prin inzestrarea lor cu cunoştinţe vocaţionale specifice.

Un alt aspect important in acest sens este faptul că având statutul de migrant este adesea prejudiciat atunci cand solicită un loc de muncă; mai ales tinerii si aduţtii migranţi străini sunt supuşi discriminarii pe piaţa muncii. Adesea solicitarea prezentării in scris a cererilor sau in formă verbală precum si cunoştinţele de limbă necesare pentru a-şi desfaşura activitatea la locul de muncă sunt diferite. Astfel este de o importanţă crucială sensibilizarea angajatorilor in legătură cu discrepanţele menţionate mai sus. Importante ar fi şi informatiile despre punctul de vedere şi pretenţiile angajatorilor pentru munca instructorilor. Acest lucru este valabil şi pentru materialul didactic care ofera termenii necesari specifici, cerinţe sau prezinta aşteptările intro anumită profesie.