Obiectivele proiectului

In cooperare cu experţi vocaţionali profesorii de limbă va fi realizat un material didactic vocaţional pentru a :

  • Imbunătăţi educaţia specifică a migranţilor;
  • Imbunătăţi posibilităţile migranţilor de a accesa piaţa muncii;
  • Sprijini opţiunile de integrare a migranţilor;
  • Sprijini identitatea migrantilor in mediul unei a doua limbi (vocţtionala);
  • Sensibiliza angajatorii in ceea ce este o provocarea pentru migrant intr-o anumita profesie.
  • Intregul material va fi prezentat intr-un Compendiu incluzand anumite profesii

 

Grupuri ţintă

Compendiul este dezvoltat pentru profesorii celei de a doua limbi si este gândit ca o resursă pentru cursurile lor de limbă.

In plus Compendiul va include material de studiu individual pentru migranti.