Projektets indhold

Hver partner vil udarbejde (grundlæggende) undervisningsmateriale for en specifik branche. Dette udarbejdes i tæt samarbejde med praksiseksperter fra de pågældende brancher samt sproglærere til at sikre en sproglig ekspertise. Eksisterende materiale på området vurderes og inkorporeres i kompendiet, hvis relevant. Konkret vil der blive udviklet materiale til brancherne Engroshandel og detailhandel, Restaurationsvirksomhed, Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger, kontorbranchen, samt Bygge- og anlægsvirksomhed. Således fokuseres på brancher med nuværende såvel som fremtidige arbejdskraftbehov. Materialet vil også være tilgængeligt online for alle andetsprogslærere for at sikre, at mange migranter på sigt kan drage fordel af projektets resultater på sprogkurser. Det er vigtigt at understrege, at materialet ikke indeholder et specifikt udviklet kursusforløb, men i stedet er ment som et fleksibelt erhvervsrelateret supplement, der kan bruges i generelle andetsprogskurser.