Formål med projektet

I samarbejde med erhvervsuddannelseseksperter og sproglærere vil der gennem projektet blive udarbejdet erhvervsrettet andetsprogsundervisningsmateriale med det formål at

 

  • Styrke specifik videreuddannelse af migranter
  • Styrke migranters muligheder for at indtræde på arbejdsmarkedet
  • Støtte migranters integrationsmuligheder
  • Støtte migranters identitet i et andetsprogs (erhvervs-) miljø
  • Bevidstgøre arbejdsgivere om erhvervsrelaterede udfordringer for migranter

 

Al materiale vil blive samlet til ét kompendium målrettet forskellige erhverv.

 

Målgrupper

Kompendiet udvikles til andetsprogslærere og er ment som supplement til den generelle andetsprogsundervisning. Hertil vil kompendiet også indeholde materiale til migranter i form af selvstudiemateriale.