Baggrund for projektet

Sprogkundskab er en nøglekompetence for indvandreres integration på arbejdsmarkedet: Manglende sprogkundskaber sættes ofte lig inkompetence, hvorfor det for mange indvandrere er en stor udfordring at finde passende og kvalificeret arbejde. Her pointerer andetsprogslærere, at differentieret viden om påkrævede termer, sætninger eller adfærdskodeks i arbejdslivet ville bidrage til at øge indvandreres muligheder på arbejdsmarkedet – og samtidig styrke indvandreres selvtillid ved at blive udrustet med specifik og nødvendig erhvervsrettet viden.

 

Et andet vigtigt aspekt i denne sammenhæng er, at det at have indvandrerbaggrund ofte ikke er en fordel i en jobsøgning; specielt unge udlændinge og voksne indvandrere er ofre for diskrimination på arbejdsmarkedet. Krav til skrift- og sprogkundskaber i forbindelse med jobansøgningen er ofte forskellige fra de faktiske sprogkundskaber, som er nødvendige for at bestride jobbet. Derfor er det afgørende at bevidstgøre arbejdsgiverne om de ovenfor nævnte uoverensstemmelser – ligesom det vil gavne undervisernes arbejde at få viden om arbejdsgivernes perspektiver og krav. Det samme gør sig gældende for egnet undervisningsmateriale, som tilbyder nødvendige termer, krav eller forklarer forventninger til ansatte i det specifikke erhverv.