mhtconsult ApS (Forskning, udvikling og formidling)

Torvegade 3, 2. og 3. sal

3000 Helsingor

www.mhtconsult.dk

Kontakt

Maia Feldman

Telefon: +45 40463575

Email: maia@mhtconsult.dk

 

Ane Kjaer

Telefon: +45 25449350

Email: ane@mhtconsult.dk and anekjaer@live.dk

mhtconsult ApS er en helhedsorienteret og videnbaseret analyse- og udviklingsvirksomhed, som i hele sit virke har fokus på at fremme integration, mangfoldighed og kompetenceudvikling i arbejds- og samfundslivet. Med udgangspunkt i værdierne om mangfoldighed & medborgerskab favner firmaets faglige profil fire forretningsmæssige søjler:

 

·    Analysesøjlen

·    Metodesøjlen

·    Kompetencesøjlen

·    Centersøjlen

 

Inden for analysesøjlen evaluerer virksomheden programmer og projekter over hele landet med fokus på beskæftigelse, integration og uddannelse samt virksomhedskulturer og mangfoldighed på arbejdspladser.

 

Inden for metodesøjlen udarbejder virksomheden ”lavpraktiske” metodebeskrivelser, metodekataloger, målgruppeprofiler og værktøjskasser for en bred vifte af kunder.

 

Inden for kompetencesøjlen udvikler og afholder virksomheden kompetenceudviklingsforløb, facilitering og proceskonsultation for offentlige og private aktører i indland og udland, for eksempel kurser om læringsstile, interkulturel tilgang til afklaring, vejledning og opkvalificering, mangfoldighedsledelse, videndeling og organisatorisk læring mv.  

 

Inden for centersøjlen har virksomheden drevet medborgercenterrosen med en lang række lokale netværks- og frivilligaktiviteter med et klart empowerment sigte, bl.a. en familiebaseret lektiecafé til lektielæsning og dansktræning for både nydanske og danske familier, pigeklub og foreningsdannelse for unge nydanske kvinder og et mentor- og frivilligkorps projekt. Desuden står mhtconsult for et udviklings-og implementeringsprojekt vedr. forældreinddragelse, Family Learning aktiviteter og lærerkurser med formålet at implementere en flersproget skole-hjemsamarbejds praksis på en kommunal skole.

 

mhtconsult ApS er grundlagt i december 2000. Firmaet er i 2009 og 2010 udnævnt til gazellevirksomhed.