Meet the Need

Et EU-projekt til fremme af erhvervsrelateret andetsprogsuddannelse til indvandrere

01/2011 - 12/2012

Denne hjemmeside understøtter projektet Meet the Need – erhvervsrelateret undervisningsmateriale til støtte for etniske minoriteters integration på arbejdsmarkedet. Projektet analyserer specifikke sproglige og kommunikative behov i udvalgte brancher med relevans for etniske minoriteter i partnerlandene og vil udgive et kompendium med undervisningsmateriale til støtte for erhvervsrelateret sproglæringsprocesser.

 

Hjemmesiden giver information om projektet, formidler dets resultater og deler viden omkring erhvervsrelateret sproglæring.

 

Projektet er støttet af Europakommissionen under programmet Livslang Læring, Grundtvig.

 

Denne hjemmeside afspejler alene forfatterens synspunkter, og Kommissionen kan ikke holdes ansvarlig for nogen form for anvendelse, der måtte blive gjort af oplysningerne herfra.